Miloš Čirič

Milos Ciric

Miloš Čirič je međunarodni savjetnik i lobista iz Slovenije. Jedan je od najcjenjenijih slovenačkih stručnjaka za lobiranje i savjetnik mnogobrojnih vlada i pojedinaca u regionu. Krajem studija usmijerio se na područje metoda vođenja i komuniciranja. Radna iskustva sakupljao je prvo u politici, a zatim se usmijerio u privredu, gdje je postao savjetnik kako menadžmentu, tako i sindikatima.

Bio je savjetnik mnogim ministrima u vladama na području bivše Jugoslavije. Specijalista je za područje lobiranja, uvođenja ličnih i društvenih promjena i vođenja kampanja. Lični je coach vodećih menadžera brojnih preduzeća i mentor mnogih uspiješnih pojedinaca.

Zaposlen je u Zavarovalnici Maribor (osiguranje) kao savjetnik direktora. Autor je i koautor programa za područje komuniciranja, upravljanja promjenama, građenja povjerenja, “networkinga”, PR-a i lobiranja. Kao gostujući predavač predavao je na brojnim fakultetima širom jugoistočne Evrope.

Najveći uspijeh: saznanje da za uspijeh trebaš pomoć drugih i da je možeš dobiti ako ti nešto učiniš za njih.

Tema: "Da li stereotipi o muško ženskoj komunikaciji odražavaju istinu?"

Iako živimo na istoj planeti, naša komunikacija je puna nesporazuma i konflikta. Šta je uzrok tome? Kako nastaju te razlike? Stereotipi nam pomažu živjeti jer nam pojednostavljaju kompleksnu stvarnost. A da li su istiniti? Da li je muški stereotip o tome da žene samo tračaju bez nekih dubokoumnih razgovora tačan? I da li je ženski stereotip o tome da muškarci ne znaju razgovarati, tačan? Šta se događa na polju komuniciranja, kakvi su trendovi i zašto?

Sponzori

Diva Podravka

Medijski sponzori

Gracija Ljepota i zdravlje Euro BLIC Marketing Mreza RTRS PR Glas